Tegoroczne obchody Gminnego Dnia Strażaka rozpoczęto 21 maja uroczystą mszą św. odprawioną w kościele pw. św. Michała Archanioła w Królikowie przez proboszcza parafii ks. Grzegorza Groszkowskiego, ks. Tadeusza Bachorza oraz proboszcza parafii Grodziec ks. Karola Zająca. Po mszy pododdziały strażackie prowadzone przy akompaniamencie orkiestry parafialnej z Królikowa przemaszerowały przez wieś Lądek na plac tamtejszej jednostki OSP, gdzie odbyła się część oficjalna obchodów. Podczas wydarzenia dokonano uroczystego przekazania fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego druhom z OSP Lądek oraz ceremoniału wręczenia odznaczeń i wyróżnień.

Gminny Dzień Strażaka 2022 - zdjęcie 1

Uchwałą Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej woj. wielkopolskiego, złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Zbigniew Niciński, Błażej Kawala, Grzegorz Śmigielski i Krzysztof Mateja; srebrnym medalem druhowie: Piotr Klimkiewicz, Jan Kaczmarek, Błażej Marczak, Waldemar Sobański, Jacek Sobczak; brązowym medalem druhowie: Paweł Mimier, Dariusz Andrzejewski, Dariusz Gęsikiewicz, Marcin Piaseczny, Marek Cegielski, Mariusz Woźniak, Michał Kowalski, Michał Wojciechowski, Eryk Wstawski, Tomasz Kopczyński, Sebastian Staszak. Odznakę ,,strażak wzorowy” otrzymali druhowie: Paweł Olejniczak, Maciej Klimczak, Przemysław Klinowski, Mateusz Szczeblewski, Szymon Juszczak, Przemysław Małowski, Paweł Piętka, Cezary Małowski, Radosław Hyżak, Mateusz Urbaniak, Robert Bartosik, Jacek Andrzejewski, Dawid Wojciechowski, Grzegorz Koliński, Mateusz Dryjer, Jacek Staszak, Aleksandra Musialska, Dominik Sobczak, Zbigniew Bącler, Jacek Jarosz, Łukasz Baranowicz, Mariusz Jaskuła, Krzysztof Matuszak, Michał Perczyński, Sebastian Michalak, Łukasz Gęsikiewicz.

Gminny Dzień Strażaka 2022 - zdjęcie 2

W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele władz rządowych i samorządowych woj. wielkopolskiego i gminy Grodziec, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Powiatowego ZOSP RP w Koninie, Zarządu Gminnego ZOSP RP w Grodźcu, Powiatu Konińskiego, zaproszeni goście. Po części oficjalnej wydarzenia w ramach zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Grodziec odbyła się prezentacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Grodziec oraz OSP Lądek.

Gminny Dzień Strażaka 2022 - zdjęcie 3

 

Galeria fotografii.

Relacja z wydarzenia w KNTV24.