Doradcy energetyczni odwiedzili Gminę Grodziec - zdjęcie 1

 

21 kwietnia 2022 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące programów realizowanych przez WFOŚiGW w Poznaniu i NFOŚiGW w Warszawie. Podczas wydarzenia Pani Kinga Świtalska - doradca energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu  omówiła możliwości wsparcia proekologicznych inwestycji dla osób fizycznych z programów: Czyste Powietrze, Agroenergia, Mój Prąd i Moje Ciepło.