W trosce o lepszą jakość wody i zapobieganie jej niedoborom w czasie suszy rozpoczęto w gminie Grodziec realizację zadania pn. „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu”.

Istniejącą obecnie na terenie hydroforni Grodziec jedną ze studni głębinowych, zaopatrującą mieszkańców gminy w wodę pitną, wykonano 46 lat temu – w 1974 roku, drugą w 1980 roku. Dlatego też, poza trwającą właśnie rozbudową oczyszczalni ścieków, przystąpiono w ostatnim czasie także do modernizacji stacji.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu - zdjęcie 1

Modernizacja SUW w Grodźcu będzie polegać na dokonaniu całkowicie nowego odwiertu otworu studziennego nr 3 i wykonaniu nowej pompowni wody głębinowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kompleksowym podłączeniem do istniejącej instalacji SUW.

Inwestycja ta w przyszłości zapewni wszystkim mieszkańcom dostęp do lepszej jakościowo wody i będzie skuteczną odpowiedzią na zagrożenia w postaci radykalnego spadku poziomu wód gruntowych i coraz częstszych okresów suszy.

Całkowita wartość inwestycji to około 200 tys. zł. Środki na ten cel pochodzą w całości z budżetu gminy Grodziec. Zakończenie realizacji zadania planowane jest we wrześniu bieżącego roku.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu - zdjęcie 2

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu - zdjęcie 3

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu - zdjęcie 4