Gmina Grodziec przyjazna zwierzętom - logo 1Wójt Gminy Grodziec informuje, że na podstawie Uchwały Nr LXII/1257/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r. Gmina Grodziec otrzymała dotację celową w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: „Odławianie i umieszczanie w schronisku oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi pochodzącymi z terenu Gminy Grodziec w 2024 r.” Powyższe działania mają na celu minimalizowanie bezdomności zwierząt, ich leczenie, poprawę ich dobrostanu oraz warunków bytowych.  

 

Zadanie realizowane od 01.01.2024 r. do 31.10.2024 r.

 

Dofinansowaniem zostaną objęte wskazane poniżej przedsięwzięcia:

  • zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów;
  • wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie ich w schronisku;
  • zapewnienie opieki psom i kotom przebywającym w schronisku, poprzez zakup karmy lub odżywek oraz wyposażenia schronisk służącego bezpośrednio zaspokajaniu potrzeb zwierząt;
  • elektroniczne znakowanie psów i kotów;

Gmina Grodziec przyjazna zwierzętom - logo 2