Grodziec, dnia 24 października 2023 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA W DNIU 6 LISTOPADA 2023 ROKU /PONIEDZIAŁEK/ GODZ. 9:00.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Aneta Dąbek