W związku z wystąpieniem suszy rolniczej na terenie gminy Grodziec w 2023 r. informujemy, że podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę
w gospodarstwie rolnym nadal jest złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” przy pomocy profilu zaufanego.

W przypadku gdy rolnik chciałby dodatkowo, aby szacowania szkód dokonała również Komisja poprzez lustrację na miejscu, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do Komisji działającej na terenie gminy Grodziec do dnia 31 lipca 2023 r. (pokój nr 10 w Urzędzie Gminy Grodziec).

Wnioski dostępne są na stronie Urzędu Gminy Grodziec, w Urzędzie Gminy Grodziec (pokój nr 10) oraz u sołtysów.

Więcej informacji pod nr tel.: 63 248 55 00 wew. 23

 

Do pobrania:

Wniosek - susza 2023