Uprzejmie informuję, że trwa przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy w tym również ze względu na zmianę zasad przyznawania dodatku od osób, które otrzymały decyzje odmowne z uwagi na fakt złożenia wniosku jako osoba druga w gospodarstwie domowym. Osoby takie mogą ponownie złożyć wniosek o dodatek węglowy pod warunkiem, że podczas wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracowników GOPS w Grodźcu są w stanie wykazać, że posiadają oddzielne lokale (tj. oddzielna kuchnia, pokoje i/lub łazienka) i jednocześnie nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu zamieszkania.

    Wnioski można ponownie składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu w terminie do 30 listopada 2022 roku.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodźcu
/-/ Kinga Krysiak