Od dnia 14 listopada 2022 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy Grodziec w pokoju nr 9 przyjmowane będą wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego.

Wnioskować można o frakcje węgla kamiennego:

  • Groszek (frakcja od 0,8 cm do 3,0 cm)
  • Orzech (frakcja od 2,5 cm do 8,0 cm)

Ilości węgla możliwe do zakupu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego i  wynoszą:

  • 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.
  • 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

Prawo do zakupu preferencyjnego nie będzie przysługiwało tym, którzy nabyli wcześniej węgiel po cenie niższej niż 2000 zł (np. w sklepie PGG), chyba że gospodarstwo domowe nabyło po preferencyjnej cenie węgiel w mniejszej ilości niż przewidziana w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego dla tego okresu.

Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w ww. rozporządzeniu.

Gmina Grodziec nie odpowiada za jakość węgla.

                                                                                                         

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania: