Grodziec, dnia 28 września 2022 roku

 

ZAWIADOMIENIE

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZMIANĘ TERMINU POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU Z GODZ. 8:00

NA DZIEŃ 10 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU NA GODZ. 8:00

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Dawid Latański