INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU
WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
(PELET DRZEWNY, DREWNO KAWAŁKOWE, OLEJ,
GAZ, INNY RODZAJ BIOMASY)
BĘDĄ PRZYJMOWANE
OD DNIA 22.09.2022 (CZWARTEK)
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GRODŹCU PRZY UL. GŁÓWNEJ 38
GODZINY PRZYJĘĆ WNIOSKÓW:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 8:00 – 15:00

 

Wójt Gminy Grodziec informuje, że od 22 września 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie przyjmował wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kocioł gazowy zasilony skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy. Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku jest posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego
  • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym
  • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
  • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Grodźcu  przy ul. Głównej 38 w godzinach:

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wniosek można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się do 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 

Do pobrania: