logo GOK

 

 

GOSPODAROWANIE  ODPADAMI

W GMINIE GRODZIEC

 

 

 

Zgodnie z obowiązującą umową od 01.09.2022r. do 31.12.2023r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec zajmuje się:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rychwale Sp. z o.o.
ul. Konińska 78,
62-570 Rychwał

Ponadto informujemy, że:

  • indywidualny numer rachunku bankowego do wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie;
  • mieszkańcy mogą wystawiać odpady komunalne w workach w odpowiedniej kolorystyce i pojemnikach z logiem innego przedsiębiorstwa;
  • reklamacje dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Grodziec pod numerem tel.: 63 248 55 00 wew.23;
  • odpady takie jak np. zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe można oddać w PSZOK ul. Zwierzyniecka 7A, 62-580 Grodziec.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak