Uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o charakterze socjalnym -  stypendium szkolne na nowy rok szkolny 2022/2023.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium mija 15 września br.

Wnioski należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku, dokumentami tymi w zależności od sytuacji rodzinnej są:

  1. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny: zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek od renty, emerytury.
  2. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej.
  3. Zaświadczenie ze szkoły lub decyzja o pobieraniu innego stypendium.
  4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, lub o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.
  5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna , specjalnym zasiłku opiekuńczym.
  6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie od osób prowadzących działalność gospodarczą.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznejw Grodźcu ul. Główna 38; 62-580 Grodziec tel. 63 246 31 40.Druki do pobrania na stronie internetowej GOPS-u: www.grodziec.gopsinfo.pl

/- / Kierownik GOPS w Grodźcu
Kinga Krysiak