Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- nr 14/2022 dot. operacji dużych ( http://sswp.com.pl/aktualnosci/ogloszenie-nr-142022-operacje-duze.html )
- nr 15/2022 dot. operacji dużych ( http://sswp.com.pl/aktualnosci/ogloszenie-nr-152022-operacje-duze.html )
- nr 16/2022 dot. podejmowania działalności ( Premia na otwarcie działalności) ( http://sswp.com.pl/aktualnosci/ogloszenie-nr-162022-premia-na-otwarcie-dzialalnosci.html )

 

Do pobrania: