Wójt Gminy Grodziec informuje, że Kaliszu w dniach 8-10 kwietnia 2019 r. odbędzie się szkolenie organizowane przez Fundację "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Szkolenie jest całkowicie bezpłatne w ramach dofinansowania z Komisji Europejskiej dla wszystkich Organizacji Pozarządowych i Izb Gospodarczych. Ma ono na celu przybliżenie 6 zakresów tematycznych, które pomogą rozpocząć świadomy udział w konsultacjach publicznych oraz poszerzą wiedzę pracowników.

Uwaga Spotkanie w Kaliszu

Do pobrania: