Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Główna 38,62-580 Grodziec.

    Osoby, które chciałyby otrzymać wsparcie ze strony specjalisty z zakresu uzależnień mogą uzyskać pomoc w godzinach pracy punktu tj. 12:30 do 15:30 zgodnie z harmonogramem pracy.

Harmonogram pracy:

13 stycznia 2022 roku
27 stycznia 2022 roku
10 lutego 2022 roku
24 lutego 2022 roku
10 marca 2022 roku
24 marca 2022 roku
14 kwietnia 2022 roku
28 kwietnia 2022 roku
12 maja 2022 roku
26 maja 2022 roku
09 czerwca 2022 roku
23 czerwca 2022 roku
14 lipca 2022 roku
28 lipca 2022 roku
11 sierpnia 2022 roku
25 sierpnia 2022 roku
08 września 2022 roku
22 września 2022 roku
13 października 2022 roku
27 października 2022 roku
10 listopada 2022 roku
24 listopada 2022 roku
08 grudnia 2022 roku

 

Wsparcie specjalisty do spraw uzależnień obejmuje:

  1. Poradnictwo dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, zwłaszcza od alkoholu.
  2. Poradnictwo dla osób współuzależnionych.
  3. Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii.
  4. Udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii.
  5. Motywowanie osób uzależnionych do uczestnictwa w grupach samopomocowych (mitingi AA).
  6. Udzielanie wsparcia dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

Potrzebujesz wsparcia i porady – przyjdź lub zadzwoń
(tel. nr 667-951-678)

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak