Przyjęto pierwsze dokumenty strategiczne dla Aglomeracji Konińskiej

 

Strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej i Studium rozwoju gospodarczego OFAK wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych to dwa dokumenty strategiczne przyjęte w czwartek (30 października) na sesji Rady Powiatu Konińskiego.
 
Dokumenty powstały w projekcie „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”, który realizowany jest przez Powiat Koniński, Miasto Konin i 14 gmin powiatu konińskiego. Projekt trwa od września 2013 r. i będzie realizowany do marca 2015 r. Jego łączna wartość wynosi 772 066,60 zł, w tym 707 375,40 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Zgodnie z głównym założeniami, projekt służyć ma identyfikacji wspólnych celów rozwojowych Obszaru Funkcjonalnego, wzmocnieniu istniejącej współpracy partnerów samorządowych, a także określeniu kierunków rozwoju oraz stworzeniu strategii rozwoju i programów sektorowych.
W projekcie do końca grudnia 2014 roku zostaną opracowane jeszcze 4 dokumenty:

  • Studium rozwoju transportu zrównoważonego OFAK,
  • Plan zrównoważonego gospodarowania energią,
  • Strategia rozwoju turystyki OFAK wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej
  • Analiza dotycząca tworzenia klastrów i innych powiązań przedsiębiorstw na terenie OFAK

Więcej informacji na stronie www.powiat.konin.pl w zakładce AGLOMERACJA KONIŃSKA

Zadanie  realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

Załącznik do uchwały Studium rozwoju gospodarczego OFAK.pdf

Informacja o przyjętych dokumentach.doc