Pomnik przyrodyGrodziec to wieś nad Czarną Strugą, położona ok. 8 km na południowy zachód od Rychwała , którą warto odwiedzić ze względu na piękne krajobrazy, zabytki i czyste powietrze. Znajduje się tu ciekawy park krajobrazowy o powierzchni 12,39 ha, ze śladami osiemnastowiecznego założenia regularnego. W północnej części parku położona jest aleja grabowa , ciągnąca sie przez około 100 m.

Do pomników przyrody na terenie gminy Grodziec zaliczamy:

  • drzewo z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) pn: „ Anna”, które znajduje się w miejscowości Grodziec przy ul. Parkowej, działka nr 2469/20;
  • drzewo z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) pn: „Michał”, rosnące na obrzeżach miejscowości Stary Borowiec przy rzece Bawół, działka 5237/2;
  • aleja grabowa (Carpinus bet ulus L.) pn: „Kwileckich”, położona jest na działce nr 366, zlokalizowana w północnej stronie parku w m. Grodziec,
  • grupa drzew pn „Grodzieszczanki” licząca 16 drzew, które zlokalizowane są na działce nr 366 w m. Grodziec;
  • głaz narzutowy, pn. „Grzegorz”, zlokalizowany na terenie kościelnym w m. Królików, działka nr 681;
  • głaz narzutowy, pn „Piotr”, zlokalizowany jest w leśnictwie Łagiewniki, oddz. 90 k, działka nr 5090/1.


Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionych pomników znajdują się w Uchwale Nr Pomnik przyrodyXXVIII/208/2021 w sprawie pomników przyrody na terenie Gminy Grodziec. 

pomnik przyrody - głaz