Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" Drukuj E-mail

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie"

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie" wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

1)           operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 

- termin składania wniosków: od 13 sierpnia 2014 r. do 27 sierpnia 2014 r.

- limit dostępnych środków: 332 094,35 zł.

- minimalne wymagania: Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały co najmniej 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów, to znaczy: 6 punktów w przypadku operacji zgodnych  z działaniem „Odnowa i rozwój wsi”.

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” informuje, iż powyższy nabór w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, podano do publicznej wiadomości po raz ostatni w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wobec powyższego Lokalna Grupa Działania wybiera projekty do wysokości 120% limitu podanego w ogłoszeniu. 

Miejsce i tryb składania wniosków: 2 komplety wniosku składane bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, ul. Główna 3, 62-571 Stare Miasto, od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00. W skład kompletu wchodzą: wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami + płyta CD z wnioskiem w wersji elektronicznej zapisanej w formacie PDF).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania (LGD) określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” i na stronie internetowej: www.sswp.com.pl,  a także:

- na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl,

Wnioskodawcy zainteresowani złożeniem wniosku powinni zapoznać się także z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” dostępną na stronie internetowej Stowarzyszenia www.sswp.com.pl.

Dodatkowo informacji udzielają:

Pracownicy biura Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” w Starym Mieście, ul. Główna 3, tel. 665 550 131,  w godz. od 10:00 do 14:00; e-mail:

  „Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

Bezpłatne badania rentgenowskie połączone z badaniem spirometrycznym Drukuj E-mail

OGŁOSZENIE

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W POZNANIU

oraz

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZOZ

CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY w WOLICY k/KALISZA

Ze względu na wzrastającą zachorowalność chorób płuc organizuje

BEZPŁATNE BADANIA RENTGENOWSKIE POŁĄCZONE

z BADANIEM SPIROMETRYCZNYM

(badanie określające sprawność Twoich płuc)

dla Mieszkańców Województwa Wielkopolskiego 

Zadbaj o zdrowie swoje i rodziny!!!

Choroby wcześniej wykryte są wyleczalne – skorzystaj

z okazji gdy nie jest za późno!!!

Badania wykonywane są nowej generacji

CYFROWYM aparatem rentgenowskim

W ruchomym ambulansie.

Nie zwlekaj skorzystaj z okazji!!!

Twoje zdrowie w Twoich rękach!!!

Mieszkańców prosimy o zgłaszanie się na badania z dowodem osobistym.

Miejsce postoju ambulansu – remiza OSP Grodziec

dnia 19 sierpnia 2014 r. od godziny 10:00 do 15:00

Zapisy w sekretariacie Urzędu Gminy tel. 63-2485500

Badania finansowane są przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Informacja dla rolników Drukuj E-mail

          Informacja

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 16 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014 roku

                   Termin  składania wniosków: 

- od 1 sierpnia   2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.  należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z  fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do
31 lipca 2014 r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2014 r.

Zwrot podatku w 2014 r. wynosić będzie:

81,70 zł x ilość ha użytków rolnych

     Wójt Gminy
  /-/ Piotr Juszczak

 

 UWAGA!!!

Nowy wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   -  POBIERZ  Wniosek akcyza.pdf

Zwrotem podatku akcyzowego objęto również biopaliwo oznaczone kodem CN 3824 90 91.

Kolejna odsłona Dyskusyjnego Klubu Książki Seniora Drukuj E-mail

Image11 lipca br.  w Bibliotece Publicznej w Grodźcu odbyło się kolejne, wakacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Seniora. Tym razem klubowiczki dyskutowały o książce Moniki Jaruzelskiej pt. ,,Rodzina”. Autorka w nowej książce z miłości do rodziców i do własnego dziecka napisała całkowicie apolityczną książka wyraźnie naznaczoną poczuciem przemijania. Jej wspomnienia to udana próba zrozumienia życiowych wyborów rodziców bez ich usprawiedliwiania. Autorka przeszła długą drogę od aktywnego feminizmu do świadomego macierzyństwa, zmagając się jednocześnie z ciążącym na niej brzemieniem politycznych decyzji ojca. Spotkanie Seniorek upłynęło w wakacyjnej aurze i z letnią energią, przy dźwiękach sentymentalnych melodii na zakończenie. Pełne optymizmu Panie z niecierpliwością oczekują kolejnego terminu.

Jarmark Produktu Lokalnego Drukuj E-mail
                         Image
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 10 z 171
Aktualnie jest 16 gości online
 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange