Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna
Głośne czytanie w bibliotece Drukuj E-mail

Image Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec rozpoczęła realizację zajęć literackich pod hasłem „Głośne czytanie na bibliotecznym dywanie”. Są to cykliczne spotkania, organizowane dla dzieci raz na miesiąc, podczas których bibliotekarz oraz  zaproszeni goście z terenu naszej gminy czytają młodym słuchaczom bajki, baśnie, legendy, wiersze i opowiastki. 27 października 2014 roku odbyło się pierwsze spotkanie, w którym brała udział klasa druga Szkoły Podstawowej w Grodźcu. Jedno z opowiadań  Anny Onichimowskiej „Najwyższa góra świata”  przeczytała pani kierownik biblioteki Katarzyna Gromala, ponadto  zaprezentowała książkę z serii Głosy przyrody –„Dinozaury”. Po otwarciu książki dzieci miały niepowtarzalną okazję usłyszeć  dźwięki  z ery dinozaurów.  

Czytaj całość...
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX Sesji Rady Gminy Grodziec Drukuj E-mail

                                                                                Grodziec, dnia 16 października 2014 roku        
     
OR.0002.39.2014
                                                                                              MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC
                   
    Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
                              /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami/
                             z w o ł u j ę  XXXIX Sesję Rady Gminy Grodziec VI kadencji
                         na dzień 30 października 2014 roku /tj. czwartek/ o godz. 9:00
                                        w sali narad Urzędu Gminy w Grodźcu

Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym.
5.Informacja Przewodniczącej Rady z działalności w okresie między sesyjnym.
6.Interpelacje i zapytania. 
7.Przedstawienie projektu „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem nowoczesnego rozwoju gospodarczego”.
8.Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
9.Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych na rok 2015.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” na okres programowania na lata 2014 – 2020.
11.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 decytony żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2015 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2015 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za wodę za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność gminy.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2014-2022.
19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20.Sprawy bieżące.
21.Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Gminy.      
        Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodnicząca Rady
Gminy Grodziec   
/-/ Maria Piniecka  

Biblioteka Publiczna w nowym Programie Biblioteki Narodowej - Priorytet 2 Drukuj E-mail

ImageZapraszamy dzieci i młodzież do bibliotek szkolnych !!
Książki zakupione w ramach  programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Priorytet 2- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych" zostały już przekazane przez Bibliotekę Publiczną  Gminy Grodziec  jako depozyt  do bibliotek  w ZSZ  Grodziec  oraz SP w  Królikowie. Celem programu  jest zwiększenie poziomu czytelnictwa  wśród dzieci i młodzieży poprzez ułatwienie dostępu do nowości wydawniczych uczniom szkół podstawowych  i gimnazjów oraz wypracowanie modelu współpracy bibliotek publicznych i szkolnych w środowisku lokalnym. Udział  w Programie Biblioteki Narodowej otwiera  nowe możliwości działań adresowanych do dzieci i młodzieży w naszej gminie.
        Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów tych szkół do korzystania z dostępnych książek i życzymy miłej lektury!!

"Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa"

Obwieszczenie Drukuj E-mail

                                                           Obwieszczenie
                                                      Wójta Gminy Grodziec

           Wójt Gminy Grodziec informuje o zbiórce odpadów wielkogabarytowych (meble); zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; odpadów budowlano-remontowych, pochodzących z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie lub uzyskanie pozwolenia na budowę; zużyte opony; metal, puszki.

          ZBIÓRKA zostanie przeprowadzona w dniu 5 listopada 2014 r.  (tj. środa) na terenie całej gminy w wyznaczonych poniżej miejscach  o określonym dla tych miejsc czasie:

8:00 - 9:30 Targowica w Grodźcu
10:00 - 11:30 OSP Biskupice
12:00 - 13:30 OSP Lądek

Na teren targowicy w Grodźcu można dostarczyć odpady wielkogabarytowe  w dniu 4 listopada  tj. wtorek w godzinach od 16:00 do 18:00

             Należy ściśle przestrzegać wyznaczonego czasu zbiórki, poza wyznaczonymi godzinami odbiór nie będzie możliwy.
                                                                                                                   
                                                                                                                      Zastępca Wójta
                                                                                                                      Gminy Grodziec
                                                                                                               /-/ Wiesława Szeflińska

Informacja Drukuj E-mail
         Image
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 10 z 184
Aktualnie jest 17 gości online
 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange