Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna
19.08.2014r. - Bezpłatne badania rentgenowskie i spirometryczne Drukuj E-mail

ImageWojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy  k. Kalisza przeprowadził w Grodźcu,  w ramach profilaktyki schorzeń układu oddechowego finansowanego przez Samorząd Województwa  Wielkopolskiego,  bezpłatne badania rentgenowskie połączone z badaniem spirometrycznym. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. Wykonano 107 prześwietleń RTG i  79 badań spirometrycznych.

Rajd rowerowy Drukuj E-mail

             Image

Zapisy na rajd będą przyjmowane  w Urzędzie Gminy Grodziec, pokój nr 7 lub pod nr tel. 63 24 85 500  w.27 do dnia 4 września.

Informacja o badaniach Drukuj E-mail

UWAGA !
Uprzejmie informujemy,
że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu,
na podstwie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego,

dnia 16 września 2014 roku o godz.10 00
w sali narad Urzędu Gminy

przeprowadzi spotkanie edukacyjne (pogadankę) dla
mieszkańców gminy, podczas której zainteresowanym uczestnikom,
którzy ukończyli 50 lat rozdane zostana specjalne
probówki do przygotowania materiału do badań na obecność krwi
utajonej w kale ( profilaktyka raka jelita grubego),

a w dniu 19 września 2014 roku
pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA, w ramach
profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego( prostaty).
W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni od 50 roku życia.
Miejsce pobierania krwi: Szkoła Podstawowa w Grodźcu
od godz. 9.00 do 13.00

Krew można pobierać po zjedzeniu posiłku !

Laborantka pobierająca krew na PSA będzie również odbierała probówki z kałem.

Na wszystkie badania proszę zabrać dowód osobisty !!!

Zapisy na badania przyjmuje: Sekretariat Urzędu Gminy 
                                          tel.63/2485500 wew. 27

Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy oraz do wskazanego
lekarza rodzinnego.

Wszystkie badania finansowane są z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" Drukuj E-mail

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie"

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie" wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

1)           operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 

- termin składania wniosków: od 13 sierpnia 2014 r. do 27 sierpnia 2014 r.

- limit dostępnych środków: 332 094,35 zł.

- minimalne wymagania: Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały co najmniej 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów, to znaczy: 6 punktów w przypadku operacji zgodnych  z działaniem „Odnowa i rozwój wsi”.

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” informuje, iż powyższy nabór w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, podano do publicznej wiadomości po raz ostatni w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wobec powyższego Lokalna Grupa Działania wybiera projekty do wysokości 120% limitu podanego w ogłoszeniu. 

Miejsce i tryb składania wniosków: 2 komplety wniosku składane bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, ul. Główna 3, 62-571 Stare Miasto, od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00. W skład kompletu wchodzą: wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami + płyta CD z wnioskiem w wersji elektronicznej zapisanej w formacie PDF).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania (LGD) określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” i na stronie internetowej: www.sswp.com.pl,  a także:

- na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl,

Wnioskodawcy zainteresowani złożeniem wniosku powinni zapoznać się także z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” dostępną na stronie internetowej Stowarzyszenia www.sswp.com.pl.

Dodatkowo informacji udzielają:

Pracownicy biura Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” w Starym Mieście, ul. Główna 3, tel. 665 550 131,  w godz. od 10:00 do 14:00; e-mail:

  „Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

Informacja dla rolników Drukuj E-mail

          Informacja

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 16 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014 roku

                   Termin  składania wniosków: 

- od 1 sierpnia   2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.  należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z  fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do
31 lipca 2014 r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2014 r.

Zwrot podatku w 2014 r. wynosić będzie:

81,70 zł x ilość ha użytków rolnych

     Wójt Gminy
  /-/ Piotr Juszczak

 

 UWAGA!!!

Nowy wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   -  POBIERZ  Wniosek akcyza.pdf

Zwrotem podatku akcyzowego objęto również biopaliwo oznaczone kodem CN 3824 90 91.

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 10 z 172
Aktualnie jest 24 gości online
 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange